2006-09-07
Promotivni skup SDA u Živinicama
Predsjednik SDA i kandidat za bošnja?kog ?lana Predsjedništva BiH Sulejman Tihi? o?ekuje da ?e na narednim izborima SDA potvrditi poziciju ubjedljivo najja?e politi?ke stranke u Bosni i Hercegovini,

SDA je ju?er u Živinicama održala promotivni skup gdje su predstavljeni kandidati Stranke za op?e izbore 2006. godine. Predsjednik SDA i kandidat za bošnja?kog ?lana Predsjedništva BiH Sulejman Tihi? o?ekuje da ?e na narednim izborima SDA potvrditi poziciju ubjedljivo najja?e politi?ke stranke u Bosni i Hercegovini, te biti izborni pobjednik u Sarajevskom, Tuzlanskom, Zeni?ko-Dobojskom, Unsko-Sanskom, Srednjebosanskom i Bosanskopodrinjskom kantonu. Predsjednik Tihi? je tako?er izrazio uvjerenje da ?e SDA u RS zadržati poziciju najja?e nesrpske stranke. “Za ovakav rezultat, važno je i potrebno puno jedinstvo Stranke. Postavljene ciljeve možemo ostvariti samo ako smo jedinstveni. To možemo u?initi kao i do sada, dobrom, organiziranom i korodiniranom kampanjom. Li?ne animozitete i netrpeljivosti moramo ostaviti po strani. Ništa ne smije ugroziti naš uspjeh. Moramo biti svjesni da je pobjeda istinska ako je ostvarena na svim nivoima i ako naši kandidati pobijede i pojedina?no. “kazao je Tihi?