2010-08-09
Održana tribina u Jablanici
Sino? je (ponedjeljak 9.8.2010.) u prepunoj Kino sali u Jablanici održana javna tribina pod nazivom „Djelovanje SDA u aktuelnim politi?kim okolnostima“, na kojoj je gost bio gosp. Bakir Izetbegovi?, predsjednik kulba SDA u Parlamentarnoj Skupštini BiH.

 

Održana tribina pod nazivom "Djelovanje SDA u aktuelnim politi?kim okolnostima"

 

Sino? je (ponedjeljak 9.8.2010.) u prepunoj Kino sali u Jablanici održana javna tribina pod nazivom „Djelovanje SDA u aktuelnim politi?kim okolnostima“.

U ime doma?ina gostima se obratio gosp. Uzeir Muratovi?, predsjednik OO SDA Jablanica, te izrazio zadovoljstvo što ima ?ast da predstavi gosta tribine, ?ovjeka koji se dokazao u odbrani i obnovi BiH, ?ovjeka ?ija je kandidatura potvrda kontinuiteta i jedinstva u djelovanju SDA, i kandidata za ?lana Predsjedništva BiH ispred SDA, gospodina Bakira Izetbegovi?a koji je sa oduševljenjem do?ekan od strane prisutnih. 

U svom nadahnutom govoru gosp. Izetbegovi? je istakao da je SDA alfa i omega politi?kog života Bošnjaka u BiH, da je do sada tri puta u tri klju?na momenta izborila i dokazala ovu  poziciju preuzimaju?i ulogu pokreta?a Bošnjaka u najtežim trenucima njihove historije.

Prvi put, kada je kao nosilac osvještenja rekla DOSTA jednopartijskom komunisti?kom režimu i kada se za to rizikovala sloboda njenih osniva?a, ali i njenih ?lanova, simpatizera i istomišljenika. Ali i pored toga naša hrabrost i odlu?nost su prevladali kao i naša svijest o ?ovjeku Bošnjaku.

Drugi put njena snaga i odlu?nost dokazuje se organizovanjem odbrane BiH u odnosu na dva režima, sa istoka i zapada. Tada smo rizikovali svoje živote. Bosnu i Hercegovinu je odbranio narod, a SDA je organizovala odbranu.

Tre?i put njena hrabrost se dokazala prihvataju?i mir u tadašnjim uslovima, prihvataju?i Dayton. I tada smo smogli hrabrosti i uradili historijsku stvar i rekli DA miru i prestanku rata.

Mi nikada nismo napustili put njenog osniva?a i prvog Predsjednika Predsjedništva BiH Alije Izetbegovi?a, samo smo na tom putu mijenjali težišta svoje politike, zavisno od težine problema. Ali smo uvijek štitili interese Bošnjaka, uvijek vodili politiku vru?eg srca, ali hladne glave. Gosp. Izetbegovi?  je istakao još jedanput da je SDA demokratska stranka. Na Petom Kongresu SDA  je bio protukandidat sadašnjem predsjedniku Stranke gosp. Tihi?u, ali je istakao da su oni bili rivali, a ne neprijatelji. „Mnogi su pri?ali da ?u poslije toga napustiti SDA i osnovati neku drugu stranku, ali ja kažem: `Ja imam jednu vjeru, jednu zemlju i jednu Stranku, dok sam živ`.  SDA nema alternative“, za što je nagra?en gromoglasnim aplauzom.

Naro?ito je naglasio zna?aj poboljšanja odnosa sa Islamskom zajednicom i neophodnost ja?anja uzajamnih odnosa što je jedan od njegovih težišnih predstoje?ih zadataka. Ove rije?i su posebno naišle na odobravanje od strane svih prisutnih.

Istakao je tako?er da ?e njegovi zadaci u Predsjedništvu BiH biti:

- odbrana

- ekonomija

- povratak

- evropski put BiH

Nakon govora gosp. Izetbegovi?a, predsjednik OO SDA Jablanica gosp. Uzeir Muratovi?  predstavio je nosioce kandidatskih lista SDA HNK-a za sve nivoe vlasti i kandidate OO SDA Jablanica.

Na kraju se gospodin Uzeir Muratovi? još jednom zahvalio svim prisutnim na odzivu te svim Muslimanima ?estitao nastupaju?i mubarek Ramazan sa rije?ima: RAMAZAN ŠERIF  MUBAREK OLSUN!