2010-08-11
Brak iz ra?una
Ima tome i godina i po: kupio Fahrudin Radon?i?, za potrebe partije u nastajanju, bra?ni par koji ?e se u njegovo medijsko ime obra?unavati s novinarima

Brak iz ra?una

 Ima tome i godina i po: kupio Fahrudin Radon?i?, za potrebe partije u nastajanju, bra?ni par koji ?e se u njegovo medijsko ime obra?unavati s novinarima. Nastupaju supružnici kako i dolikuje Avazu i njegovim izdanjima - ona prili?no ekstenzivno, on bi da bude intenzivan. I napreduju iz broja u broj. Toliko su se uživjeli da je - kako predizborna kampanja odmi?e - sve teže raspoznati ko koga u zvijezde ukiva, ko je kome bra?ni, a ko mra?ni drug. No, nikako da nam ponude odgovore na nekoliko do sada u javnosti iskristaliziranih pitanja upu?enih supružni?kom politi?kom favoritu.

Tek da imaju o ?emu pisati, vrijediih ponoviti: za što Radon?i? u svojoj biografiji piše kada je ro?en, a ne i gdje je ro?en? Ho?e li kona?no prizna ti šta se krije iza njegove VSS odrednice jer ni to naime neobznanjuje unutar biografskih podataka: koju likovnu školu je završio u Nikši?u (ne mogu da odolim: "poznatom rasadniku likovnih talenata", što bi

rekao S. Avdi?)? Koje je to "republi?ko glasilo" ure?ivao (nije valjda neko s partijskom odrednicom)? Šta se sve sa izaslanicima SDA dogovorio u zatvoru? Koliko je ta?no potvrda o parama koje mu je slao Alija Izetbegovi? potpisao s oznakom "kraj pot vrde" i koliko je ukupno para primio? Ka da je posljednji put u firme koje smatra svojima zakora?ila bilo koja inspekcijska noga? Ko sve, osim njega osobno, u Razvojnoj banci Federacije BiH zahtjeve za milionske kredite šalje faxom i još mu budu odobreni u roku od 24 sata? Kako su utrošena 22 miliona poreskih obveznika koje je na ime kredita dobio od Razvojne banke FBiH? Koje je sve poslove prekinuo s Naserom Keljmendijem nakon što ga je, po vlastitom javnom priznanju, na to upozorio donedavni prvi zamjenik visokog predstavnika Raffi Gregorian?

Ima toga još, no ekstenzivno-intenzivnim supružnicima i ovo je dovoljno da pišu makar do izbora: ako uspiju sro?iti jedan precizan odgovor, možda neko i pro?ita. U svakom slu?aju, evo im prilike da barem opravdaju brak iz ra?una sklopljen sa nikši?kim likovnjakom koji u autointervjuima o sebi govori kao o nasljedniku Gazi Husrev-bega, gusinjsko-plavskoj ina?ici Berlusconija, a zapravo je najsli?niji poreskim prevarantima - i u decembru 2009. poreznicima je slao obrazac sa pla?om od 1.348 KM, a javno se hvalio enormnim bogatstvom.

Vildana Selimbegovi?

Oslobo?enje, 11.08.2010.