2010-08-03
Javna tribina u Konjicu i Jablanici
Javna tribina "Djelovanje SDA u aktuelnoj politi?koj situaciji", na kojoj ?e gost biti gosp. Bakir Izetbegovi? predsjednik Kluba SDA u Predstavni?kom domu Parlamentarne Skupštine BiH

Javna tribina "Djelovanje SDA u aktuelnim politi?kim okolnostima", na kojoj ?e gost biti gosp. Bakir Izetbegovi? predsjednik Kluba SDA u Predstavni?kom domu Parlamentarne Skupštine BiH biti ?e održana prema sljede?em rasporedu:

KONJIC - 04.08.2010.god. u 19,00 sati u Kino sali Narodnog Univerziteta Konjic

JABLANICA - 09.08.2010.god. u 19,00 sati u Kino sali