2010-08-02
Izetbegovi? za Vijesti.ba o iskustvu sa svojim babom Alijom, Tihi?u, SDA, Silajdži?u, Radon?i?u ...
Kandidat za bošnja?kog ?lana Predsjedništva BiH Bakir Izetbegovi?, sin prvog predsjednika RBiH Alije, potajno se nada pobjedi

Izetbegovi? za Vijesti.ba o iskustvu sa svojim babom Alijom, Tihi?u, SDA,

Silajdži?u, Radon?i?u ...

 

Kandidat za bošnja?kog ?lana Predsjedništva BiH Bakir Izetbegovi?, sin prvog predsjednika RBiH Alije, potajno se nada pobjedi. Kaže da je imao priliku raditi i u?iti od svog oca 10 godina i to iskustvo je neprocjenjivo. O svom glavnom protivkandidatu dr. Silajdži?u tvrdi da je markantna osoba, ali da ne može garantovati stabilnost i zrelost politike kakvu oli?ava kandidat SDA.

 

Šta su vaši izborni aduti za bošnja?klog ?lana Predsjedništva BiH, odnosno koji je vaš izborni program?

Obrazovan sam, veoma iskusan, imam dobre politi?ke veze u zemlji i inozemstvu, smiren sam, strpljiv i uporan. Ve? 20 godina sam politi?ki aktivan, a to je 20 istorijskih, politi?ki kondenzovanih godina. Bio sam direktor javnog preduze?a a zatim prošao sve nivoe zakonodavne vlasti. Trenuta?no sam šef kluba poslanika SDA najja?e stranke u Parlamentarnoj skupštini BiH i vo?a delegacije Bosne i Hercegovine u Vije?u Evrope.


Imao sam priliku raditi i u?iti od svog oca 10 godina i to iskustvo je neprocjenjivo, takve stvari se ne u?e iz knjiga. Istoriju sam posmatrao izbliza, u?io šta je to „umije?e mogu?eg“ u balkanskim uslovima, kako praviti pomake u nevjerovatno složenoj, nepovoljnoj konstelaciji odnosa. To je politika malih, ali stalnih pomaka, koji u kona?nici daju zna?ajan rezultat.


Velike rije?i, velika obe?anja, zapaljiva retorika, prepucavanja na relaciji SarajevoBanja Luka nisu donijela ništa dobro. Šta je ostalo od predizbornih floskula o 100%? Samo su antibosanske snage oja?ale za 100%. Nezrela bošnja?ka politika nas je skupo koštala u protekle ?etiri godine, reformski procesi su stali ili su bitno usporeni. Od toga Bosna i Hercegovina i narod nema koristi.


Od zapaljive retorike ja?a RS-a i tamošnji lideri, a me?unarodna zajednica gubi strpljenje. Za to vrijeme naši susjedi se ponašaju potpuno suprotno. Sastaju se i razgovaraju, daju ohrabruju?e izjave, ponašaju se državni?ki.


Druga je stvar koliko je to iskreno, ali to Evropa i svijet cijene i ve? imaju velike koristi od toga. Svijet ho?e da najviše institucije u Bosni i Hercegovini vode ozbiljnu i odgovornu politiku. Za Bosnu i Hercegovinu je neophodno da SDA oja?a  i da njen predstavnik preuzme lidersku poziciju u odgovornom i mudrom vo?enju vanjske politike kako bi sustigli Hrvatsku i Srbiju.


Kako ocjenjujete rivale za bošnja?kog ?lana Predsjedništva BiH dr. Harisa Silajdži?a i Fahrudina Radon?i?a?

Markantne osobe, ali ne mogu garantovati stabilnost i zrelost politike kakvu oli?ava kandidat SDA. Ukupna politi?ka situacija u Bosni i Hercegovini je nestabilna. Nimalo nije mudro u takvoj situaciji eksperimentisati sa neprovjerenim timovima, ili sa onima koji su obe?ali puno a realizovali jako malo. Pred nama su klju?ne ?etiri godine kada ?e se procesi u Bosni i Hercegovini ponovo pokrenuti.


Pozicija bošnja?kih pregovara?a je degradirana, ne smijemo ponoviti stare greške. Trebaju nam odgovorne politike koje ?e znati nove šanse iskoristiti, lideri koji znaju šta ho?e i kako ?e to posti?i. Zadnje ?etiri godine Bošnjake je predstavljala politika koja se hvali da je nešto sprije?ila, zaustavila, rekla ne. Treba nam da, stalno ne može donijeti negaciju budu?nosti Bosne i Hercegovine.

Vaš komentar na posljednja istraživanja koja se odnose na rejting kandidata za bošnja?kog ?lana Predsjedništva BiH?

 

Istraživanja javnog mnenja u Bosni i Hercegovini do sada su se pokazala kao vrlo nepouzdana. U drugim zemljama su ona vrlo zna?ajan pokazatelj, ali kod nas iz iskustva to nije baš tako. Ne želim dovesti u pitanje stru?nost agencija koje ih provode, ali rezultati posljednje dvije ankete su potpuno kontradiktorni i me?usobno se poništavaju.


O?ito da nešto nije uredu. Podsje?am da smo 2002. godine, pred izbore imali cijeli niz istraživanja koja su ukazivala na izrazitu prednost SDP-a i predsjedni?kog kandidata Harisa Silajdži?a, a na izborima je SDA i njen kandidat Sulejman Tihi? odnijeli su uvjerljivu pobjedu.


Ona najpouzdanija istraživanja pokazuju da dr. Silajdži? vodi sa nekih tri posto ispred mene, u momentu kada ja tek kre?em sa kampanjom, kada sam skoro neprisutan u javnosti u odnosu na njega. To je sasvim zadovoljavaju?e za po?etak.


Šta o?ekujete od izborne kampanje i od kojeg kandidata najviše strahujete?


O?ekujem da se polože ra?uni narodu, i to konkretno, bez demagogije koje je bilo u izobilju u protekle ?etiri godine. Oni koji nisu bili u poziciji da obavljaju funkciju neka  kažu šta i kako misle uraditi, i sa kojim timom. Neka istaknu kadrove.


Bez provjerenih timova nema sigurnosti da ?e se obe?anja ispuniti. Ne strahujem ni od jednog kandidata jer iza sebe imam SDA i odgovornu politiku koja je sa?uvala Bosnu i Hercegovinu, koja ju je stabilizirala, otvorila procese ja?anja državnih institucija, stranku koju stranci doživljavaju kao odgovornog partnera i koja nije sklona avanturizmu. Politi?ki avanturizam može gurnuti državu u sunovrat.


Toga smo imali i previše u protekle ?etiri godine na državnom nivou. Taj period je pokazao da bez dovoljno jake SDA i njenih kadrova na najvišim državni?kim funkcijama, procesi izgradnje države stagniraju. Svaki put kad SDA nije dobro prošla na izborima, slijedilo je loše vrijeme za Bosnu i Hercegovinu. Desilo se to na izborima 2000. i 2006. godine. Jaka SDA je sinonim za sigurnost  države i naroda.


Na Kongresu SDA je pobjedio gospodin Sulejman Tihi?, a sada ste Vi kandidat za ?lana Predsjedništva. Kako to komentirate i da li je zaista rije? o unutarstrana?koj demokratiji ili je po srijedi nešto drugo?


Kongres je pokazao i dokazao snagu i demokratski kapacitet SDA. Koja je to još stranka u Bosni i Hercegovini izašla pred svoje delegate sa tri referentna kandidata, koji su se u demokratskom procesu borili za poziciju predsjednika? To možete vidjeti u Evropi i SAD, ali kod nas ne.


SDA je to jedina uradila, održala lekciju iz demokratije. Neki su predvi?ali da ?u ja iza?i iz stranke, formirati novu stranku... Umjesto toga, ja sam, normalno, ostao u stranci, radio na njenoj afirmaciji i jedinstvu i SDA mi je ukazala povjerenje cijenivši da sam najreferentniji kandidat za bošnja?kog ?lana Predsjedništva BiH. Mnogi su potcijenili i mene i SDA. Ja imam jednu vjeru, jednu zemlju, jednu stranku.


Šta vam je gospodin Tihi? govorio kada vas je uvjeravao da trebate prihvatiti kandidaturu za ?lana Predsjedništva BiH? On je dobio podršku SDA da se kandiduje za to mjesto, ali je odustao i nije smio iza?i na izborni megdan gospodinu Silajdži?u?


Nije me uvjeravao, podrazumijevalo se da prihvatam sve što mi SDA ponudi, da sam spreman da branim njene boje na bilo kojoj poziciji. Ovo je najteža, i naj?asnija pozicija. A što se ti?e Sulejmana Tihi?a, on je sve životne i politi?ke bitke prošao ?asno. U prvoj utakmici sa gospodinom Silajdži?em, na izborima 2002. godine, odnio je pobjedu. Zatim je izgubio, ali tako je to u sportu i politici, nekad pobjediš, drugi put ne. I Silajdži? je gubio izbore, i od Tihi?a, i od Alije Izetbegovi?a, ali i od manje poznatih imena.


Jeste li sigurni u podršku SDA i koliko bi Vaša izborna pobjeda promjenila odnos snaga u stranci?

Za deset dana sam obišao jedanaest naselja u Bosni i Hercegovini, održao tribine. Svi skupovi su bili jako dobro posje?eni od  našeg naroda, ?lanova i simpatizera SDA.  Narodu treba jedinstvo i sigurnost, a ne podjele. Teren poništava špekulacije. Gdje god sam bio, doživio sam nepodjeljenu podršku.  Imali smo prije ?etiri godine situaciju kada je jedan dio glasa?a SDA eksperimentisao glasaju?i za SDA i tu?eg kandidata. Narod je sada zreliji i takva avantura se sigurno ne?e ponoviti, jer ulog je država Bosna i Hercegovina i budu?nost naše djece. Narod je sazrio i traži zrelu politiku.


Šta bi uradili na poboljšanju ekonomije u BiH?


Prije svega treba stabilizirati stanje u Bosni i Hercegovini. Sigurnost je preduslov za stvaranje ambijenta koji privla?i investicije, kapital. Investicije otvaraju nova radna mjesta. Nova radna mjesta donose dodatnu relaksaciju i novi stepen sigurnosti i omogu?avaju još bolji ambijent.


Dakle, ostvariti jednu pozitivnu spiralu procesa koji podržavaju jedni druge. U ovom ?asu se osje?a da država nema doma?ina. To destabilizira op?u sigurnost, a nesigurnost tjera investitore i stvara negativnu spiralu procesa. Nesigurnost se podgrijava zapaljivom retorikom. Prejake rije?i ne mogu zamijeniti dijalog, dogovor, akciju. Niti je ko dobio "po prstima" ni "po nosu", a država se poljuljala. Za to vrijeme naši susjedi su mudrom politikom odsko?ili od nas.


Naši investitori su se uplašili, naši prijatelji u svijetu ustuknuli, a me?unarodna zajednica gubi strpljenje s politi?kim adolescentima. Dok se politi?ari ga?aju velikim rije?ima narod ostaje bez posla, ugrožene su penzije, uvukao se strah i nesigurnost. Da je predsjednik Izetbegovi? tako radio, do danas bi se raspala Bosna i Hercegovina. Može i mora druga?ije. Želim otvoriti unutrašnji dijalog, ali i odgovorno partnerstvo sa me?unarodnom zajednicom.


Imam li?na poznanstva sa prijateljima Bosne i Hercegovine i na zapadu i na istoku. Moj otac ih je pažljivo gradio i oni nisu ohladili. Planiram lobirati kod naših prijatelja u svijetu da svojim autoritetom usmjere svoje biznismene u Bosnu i Hercegovinu. Imamo veliki prostor i šansu, pitanje je samo ho?emo li je znati iskoristi.

 

Razgovarao: Rešad Dautefendi?

Vijesti.ba; 02.08.2010.