2010-07-23
Održana još jedna sjednica KOIŠ-a SDA HNK
Dana 23.07.2010.god. u prostorijama KO SDA HNK u Mostaru održan je sastanak Kantonalnog operativnog izbornog štaba, kojim je predsjedavao predsjednik KOIŠ-a g. Salko Sokolovi?.

Dana 23.07.2010.god. u prostorijama KO SDA HNK u Mostaru održan je sastanak Kantonalnog operativnog izbornog štaba, kojim je predsjedavao predsjednik KOIŠ-a g. Salko Sokolovi?.

Ovo je jedan u nizu sastanaka KOIŠ, na kojem je govora bilo oko priprema i provo?enja izborne kampanje u HNK.

Predsjednici Opštinskih izbornih štabova i predsjednica Asocijacije žena SDA HNK podnijeli su izvještaj o radu na svom terenu, kao i plan aktivnosti za naredni period.

Prisutnima je predložena Strategija izborne kamapanje, kao i Izborna platforma SDA BiH.

Sa predsjednicima OO SDA Konjic i Jablanica dogovoreno je da se održe Javne tribine na temu „Djelovanje SDA u aktualnim politi?kim okolnostima“, na kojima ?e gost biti poslanik u Predstavni?kom domu Parlamentarne Skupštine BiH i ?lan Predsjedništva SDA BiH g. Bakir Izetbegovi?.

Termini održavanja tribina su: Konjic 05.08.2010.god. i Jablanica 09.08.2010.god., sa po?etkom u 19,oo sati.