2010-07-23
Otvorena Konji?ka Sehara
Sinošnju, desetu po redu, Konji?ku seharu otvorio je predsjednik KO SDA HNK, ?lan Predsjedništva SDA BiH i predsjednik Organizacionog odbora Konji?ke sehare g. Salko Sokolovi?, koji se kratko obratio prisutnima, zahvalio im se u ime Organizacionog odbora, i svih Konji?ana, za što je nagra?en velikim aplauzom od oko 8.000 prisutnih na sve?anosti.

Sinošnju, desetu po redu, Konji?ku seharu otvorio je predsjednik KO SDA HNK, ?lan Predsjedništva SDA BiH i predsjednik Organizacionog odbora Konji?ke sehare g. Salko Sokolovi?, koji se kratko obratio prisutnima, zahvalio im se u ime Organizacionog odbora, i svih Konji?ana, za što je nagra?en velikim aplauzom od oko 8.000 prisutnih na sve?anosti.

Sve?anosti su prisustvovali i predsjednik KO AM SDA HNK i predsjednik BZK Preporod Konjic g. Osman ?ati?, kao i svi kandidati na listama SDA na svim nivoima vlasti.

“Festival „KONJI?KA SEHARA“ je velika sve?anost kulture i umjetnosti u gradu Konjicu, radost brojne Konji?ke publike, gostiju i turista, ali i više stotina izvo?a?a – umjetnika; orkestara, ansambala i grupa sa svih strana svijeta.

Uz doma?u folklornu skupinu i umjetnike, te gostovanja evropskih i svjetskih grupa, Konjic, grad-srce Bosne i Hercegovine – sino? je postao istinski centar kulture, jer je ?itav grad odisao jednom posebnom “festivalskom” atmosferom.

Sinošnja “Konji?ka sehara” je dokaz da Konjic ima dušu i srce, ima Konji?ane koji su sino? bili ponosni što su Konji?ani, jer sinošnji deseti me?unarodni festival folklornog stvaralaštva ih je po?astio izvedbama iz cijeloga svijeta. Zahvaljuju?i visokom kvalitetu programa, atraktivnim koreografijama doma?ina i gostiju ovaj program obilježila je velika posje?enost. Tokom ve?eri vidjela se razli?itost kultura i tadicija svih naroda iz cijeloga svijeta .