2006-08-27
Predsjedavaju?i Predsjedništva Bosne i Hercegovine Sulejman Tihi? posjetio Unsko-Sanski Kanton
MOramo odlu?no stati u odbranu onoga što su za Bosnu i Hercegovinu uradili krajišnici na ?elu sa generalom Dudakovi?em

Predsjedavaju?i Predsjedništva BiH Sulejman TIHI? od 25 do 27. avgusta boravio je u zvani?noj posjeti Unsko-Sanskom Kantonu. Sa predsjedavaju?im Predsjedništva Bosne i Hercegovine u posjeti USK bio je i delegat u Domu naroda Paralamentarne skupštine BiH Osman BRKA. U pratnji premijera Vlade USK Osmana ?EJAHI?A predsjedavaju?i Tihi? je obišao preduze?a GRUPEX d.o.o, SANITEX d.d. i AGROKOMERC d.d. bullet Tokom boravka u firmi GRUPEX data je podrška nastojanjima menadžmenta da novim proizvodnim kapacitetima oja?a konkurentnu sposobnost firme kako na doma?em, tako i na tržištu susjednih zemalja. Predsjedavaju?i Tihi? je istakao da ?e ova i sli?ne firme dobiti svoju šansu u procesu budu?eg infrastrukturnog razvoja Bosne i Hercegovine. bullet Tokom posjete SANITEX-u obišao je Finalni pogon za sterilizaciju. Uprava firme upoznala je prisutne o dugogodišnjem iskustvu koje SANITEX ima u izradi medicinskog materijala, i tom prilikom uputila izraze zahvalnosti predsjedavaju?em Tihi?u što je tokom državne posjete Libiji u razgovoru koji je imao sa najvišim zvani?nicima ove zemlje pomogao da se SANITEX-u omogu?i izlazak na libijsko tržište. Predsjedavaju?i Predsjedništva Bosne i Hercegovine Sulejman Tihi? obišao je u AGROKOMERCU - Fabriku biskvita i krekera. Rješenje statusa AGROKOMERCA mogu?e je samo ako se spozna zna?aj koji je imao za gra?ane USK i ovu regiju prije agresije na Bosnu i Hercegovinu - potvr?eno je u razgovoru sa upravom preduze?a. Predsjedavaju?i Tihi? je naglasio da se status AGROKOMERCA mora riješiti u što kra?em roku. Kao jedno od mogu?ih rješenja jeste dolazak stranog partnera i privatizacija AGROKOMERCA. Predsjedavaju?i Tihi? je istakao da je tokom državnih posjeta prijateljskim zemljama, poput Katara i Libije, pozvao iste da investiraju u bh. privredu i pruže pomo? u njenom oživljavanju. Tokom posjete Velikoj Kladuši, predsjedavaju?i Predsjedništva Bosne i Hercegovine Sulejman Tihi? položio je cvije?e i prou?io fatihu šehidima Armije RBiH na spomen obilježjima u mjestu Barake-Grahovo i centru Velike Kladuše, a tom prilikom posjetio je sjedište Udruženju šehida i poginulih boraca ARBiH -Velika Kladuša i spomen sobu. Predsjedavaju?i Predsjedništva Bosne i Hercegovine posjetio je op?inu Cazin gdje je položio cvije?e i prou?io fatihu na spomen obilježju šehidima ARBiH u centru Cazina, te prisustvovao sve?anosti otvorenja osnovne škole u Vilenja?i. Tokom obra?anja prisutnim, istakao zna?aj koji izgradnja obrazovnih institucija ima za budu?nost države Bosne i Hercegovine. Predsjedavaju?i Predsjedništva Bosne i Hercegovine Sulejman Tihi? razgovarao je u Biha?u sa ?lanovima Udruženja decertificiranih policajaca. Ramo Suli?, predsjednik Udruženja informisao je predsjedavaju?eg o trenutnom statusu decertificiranih policajaca u Federaciji BiH. Tom prilikom predsjedavaju?i Predsjedništva Bosne i Hercegovine pružio je podrušku u kona?nom rješavanju njihovog statusa, te podsjetio na doprinos koji su imali u odbrani od agresije na Bosnu i Hercegovinu i njenoj posljeratnoj izgradnji. Predsjedavaju?i Predsjedništva Bosne i Hercegovine Sulejman Tihi? posjetio je ured biha?kog muftije. U razgovoru sa muftijom Hasan ef. Maki?em iskazano je obostrano razumijevanje za aktuleno stanje u Bosni i Hercegovini. Ovom prilikom ef. Maki? je upoznao predsjedavaju?eg Tihi?a sa projektima na podru?ju muftiluka Biha?kog. Predsjedavaju?i Predsjedništva Bosne i Hercegovine obišao prostorije Radio-televizije Unsko-Sanskog Kantona. Direktor televizije Senad Rami? upoznao je Predsjedavaju?eg o desetogodišnjem djelovanju kantonalne televizije i budu?im pravcima njenog razvoja. Predsjedavaju?i Predsjedništva BiH Sulejman Tihi? ukazao na važnost koju regionali i loklani mediji imaju za pravovremeno i neovisno informiranje gra?ana Bosne i Hercegovine, te pružio podršku RTV-USK u daljem radu. Predsjedavaju?i Predsjedništva Bosne i Hercegovine susreo se u Biha?u sa proslavljenim generalom ARBiH Atifom Dudakovi?em, i tom prilikom istakao da se gra?ani Bosne i Hercegovine mogu ponositi generalom Dudakovi?em i legendarnim Petim korpusom ARBiH, a svi mi, gra?ani Bosne i Hercegovine, moramo odlu?no stati u odbranu onoga što su za dražavu Bosnu i Hercegovinu uradili krajišnici na ?elu sa generalom Atifom Dudakovi?em. Nakon susreta, predsjedavaju?i Tihi? i general Dudakovi? obišli su u Biha?u mezar rahmetli dr Irfana Ljubljanki?a i prou?ili fatihu. Predsjedavaju?i Predsjedništva Bosne i Hercegovine Sulejman Tihi? tokom dana obi?i ?e šehidskom mezarje u Bosanskoj Krupi i Bužimu, te mezar rahmetli Izeta Nani?a i tom prilikom položiti cvije?e i prou?iti fatihu.