2010-06-27
Grga Zubak iz Bosanskog Šamca za Dnevni List "Tihi? je dobar ?ovjek i nije srpski igra?"
Mogu kritiziraju Tihi?a da vodi politiku ovako ili onako, dobro ili loše, ali kazati ?ovjeku daje uba?eni beogradski igra? nema smisla, kaže Zubak

Grga Zubak iz Bosanskog Šamca koji je sa Sulejmanom Tihi?em bio u srpskim logorima

 

Tihi? je dobar ?ovjek i nije srpski igra?

 

Mogu kritiziraju Tihi?a da vodi politiku ovako ili onako, dobro ili loše, ali kazati ?ovjeku daje uba?eni beogradski igra? nema smisla, kaže Zubak

 

On i danas kada do?e u Šamac sa svima se uljudno pozdravi, vjerujem da bi pružio ruku i onima koji su ga tukli, samo oni od njega bježe. Tihi? je spreman praštati samo da bude svima bolje. Priznajem, ja to ne bih mogao uraditi nakon svih batina i ponižavanja što smo zajedno proživje

 

 

Grga Zubak i lider SDA Sulejman Tihi? se znaju 30 godina, me?utim, golgota nekoliko srpskih logora tijekom rata ih je dodatno zbližila. Zubak je šokiran brutalnim napadima na Tihi?ev karakter i tvrdi kako se radi o skromnom ?ovjeku, dobrom vjerniku i politi?aru kojeg uvažavaju i Hrvati iz Šamca. "Sulejmana Tihi?a poznajem gotovo 30 godina. Znam ga i kao jednoga od glavnih osniva?a SDA u Šamcu, kao pravnika, poznajem mu cijelu obitelj, od oca, pa do njegove djece. Radi se o poštenom ?ovjeku i dobrom politi?aru", kaže Zubak. Dodaje da je ostao zapanjen kada je pro?itao u jednim novinama što je jedan visoki dužnosnik Islamske zajednice kazao o Tihi?u.

"Nisam mogao svojim o?ima vjerovati koliko laži je izneseno u tom intervjuu, koliko gadosti i mržnje, i dugo mi nije bilo jasno što je pozadina svega i što je to nekome trebalo da se na tako primitivan i prljav na?in blati karakter jednoga ?ovjeka koji to ni?im, barem po meni, nije zaslužio. Mene je to i ponukalo da progovorim, da demantiram takve bljuvotine i držim kako na to imam pravo. Pa, ja sam s Tihi?em proveo najteže dane, najgoru golgotu u zatvorima. Možda sam ja osobno i prošao naj­gore, me?utim, to što je pro­patio i Sulejman Tihi? se ne može opisati rije?ima. Ako je tomu ve? tako, onda on zaslužuje makar malo ljud­ske pozornosti i uvažavanja, pa i dostojanstva, a ne mon­struozne konstrukcije, ponižavanja i primitivna podme­tanja.

U jednoj situaciji u logoru Batajnica kod Beograda Tihi?, onako slab, izubijan, ponižen i popljuvan od zatvorskih 'dželata' kaže meni: 'Slušaj, ja bih bio sre­tan kada bi moje unu?e i njegovo dijete doživjelo da ima BiH, odmah bih sve ove batine zaboravio.' Slušajte, u onim mukama on spominje BiH, a sada su puna usta BiH onima koji je godinama '?eru­paju' i to mi je jako krivo i žao. Mogu oni kritizirati Sulej­mana Tihi?a da vodi politiku ovako ili onako, dobro ili loše, ali kazati ?ovjeku da je uba­?eni beogradski igra? ne samo da nema smisla, nego zaslužuje svaki ljudski prije­kor i osudu", ogor?eno govori Zubak.

 

Zajedno u zatvorima

 

Podsje?a kako su on i Tihi? zajedno uhi?eni u Šamcu 1992. godine. Ve? prvi dan su, kaže, dobili debele batine. "Koliko je to bilo strašno i ponižavaju?e, govori i slika koja mi je i dan-danas pred o?ima i ?esto me proga­nja i u snu. Jedan krvnik ve? prvoga dana zove telefonom Beograd i ostavlja otvorenu liniju da tamo ?uju svi kako Sulejman Tihi? jau?e od nepodnošljivih bolova, dok ga on tu?e palicama i drugim tvrdima predmetima. To je bio užas", sje?a se Zubak. Nakon Šamca su preba?eni u Br?ko, pa u Bjeljinu, Batajnicu, Zemun i Mitrovicu. "Ja sam razmijenjen 5. srpnja, a Tihi? mjesec dana kasnije. Jedno vrijeme nisam znao gdje je 'zaglavio' Tihi? i velika razmjena je bila 'svi za sve' 15. kolovoza i tada je i Sulej­man Tihi? došao u Hrvatsku. Bio je u jako, jako teškom stanju, potpuno slomljen, polomljen i psihi?ki uništen. Mislim da je jedno vrijeme bio u Hrvatskoj, po bolni­cama. ?ini mi se, u Rijeci gdje mu je bila sestra. Kasnije je otišao i u Njema?ku", kaže Zubak koji danas živi u ?akovu, ali pomno prati Tihi?evo politi?ko djelovanje.

 

Spreman praštati

 

"On je izrastao u zreloga i odgovornoga politi?ara. Po meni, on je zadnji ?ovjek koji je želio i htio rat. Da se njega pitalo i da je mogao, on bi zasigurno iskoristio sve ras­položive mogu?nosti da se to sprije?i. Pratim i njegov poli­ti?ki rad. Dojmio me se nje­gov odlazak na dužnosti u Narodnu skupštinu RS-a, a kasnije i onaj njegov poznati pomirljivi govor. To govori o njegovom - tolerantnom karakteru koji je spreman opraštati. Bio je i ?lan Pred­sjedništva BiH, izabranje na Kongresu za šefa SDA. Slu­šajte, ponekad se zamislim i zapitam: 'Kako je on mogao uspjeti u Sarajevu.' Tihi? je u jednoj maloj sredini, provin­ciji, bio odvjetnik, predsjed­nik jedne mjesne zajednice i sada, eto, skoro upravlja državom ili ima utjecaja na kreiranje politi?kih procesa. Nema druge, dokazao se svo­jim sposobnostima, a ja bih još i dodao i svojim pošte­njem. Pretpostavljam da je i Alija Izetbegovi?, kada ga je odredio za svoga strana?­koga nasljednika, prepoznao te osobine i uvidio da u Tihi?u ima nešto", isti?e Zubak. Dodaje da Tihi?a nema u aferama i da nije ucijenjen i optere?en svojim položajem. "On i danas kada do?e u Šamac sa svakima se uljudno pozdravi, vjerujem da bi pru­žio ruku i onima koji su ga tukli, samo oni od njega bježe, jako je skroman ?ovjek i dobar vjernik. Tihi? je spre­man praštati samo da bude svima bolje. Priznajem, ja to ne bih mogao uraditi nakon svih batina i ponižavanja što smo zajedno proživjeli", ispri­?ao nam je Zubak.

 

Antun Mrkonji?

Dnevni list, 27.06.2010.